Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Konečné zaťaženie

Definícia pojmu Konečné zaťaženie v ekonomickom slovníku. Výraz Konečné zaťaženie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Konečné zaťaženie“

(výstupný poplatok) – Má tiež pomenovanie odložený poplatok za predaj (deffered sales charge / fee). Jednorázový poplatok, ktorý platí investor pri tom keď si investor vyberá kapitálové investície z fondu. Tento poplatok je určený na to, aby zabránil odlivu finančných prostriedkov z fondu. Často so zvýšením obdobia investovania, tento poplatok klesá. Napríklad ak investor predá cenné papiere fondu, ktoré mu patria počas prvého roku držby, jeho konečné zaťaženie môže stúpnuť na 5 %, ale ak bude vlastníkom cenných papierov dlhšie, zaťaženie môže postupne klesať o 1 percentuálny bod ročne. Ak sú peniaze investora vo fonde viac ako je určené obdobie, poplatok môže byť v konečnom dôsledku rovný nule. Preto sú fondy s konečným zaťažením, alebo výstupným poplatkom výhodné pre dlhodobých investorov. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Back End Load.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?