(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Komplexný prístup

Definícia pojmu Komplexný prístup v ekonomickom slovníku. Výraz Komplexný prístup sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Komplexný prístup“

uplatňovaný v rámci realizácie horizontálnej priority MRK pri riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít, ktorý generuje synergické pôsobenie na všetky aspekty života rómskej komunity a v konečnom dôsledku pôsobí na skvalitnenie životných podmienok rómskej komunity;

Prístup uplatňovaný v rámci realizácie horizontálnej priority MRK pri riešení problémov marginalizovaných rómskych komunít, ktorý generuje synergické pôsobenie na všetky aspekty života rómskej komunity a v konečnom dôsledku pôsobí na skvalitnenie životných podmienok.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.