(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Komisionársky poplatok za výber prostriedkov

Definícia pojmu Komisionársky poplatok za výber prostriedkov v ekonomickom slovníku. Výraz Komisionársky poplatok za výber prostriedkov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Komisionársky poplatok za výber prostriedkov“

Komisionársky poplatok, ktorý sa vyberá od investora keď vystupuje z fondu. V slovenskom prostredí má pomenovanie výstupný poplatok. Vo vyspelých ekonomikách sa vyberá za to, že investor vystúpi z fondu skôr ako mu to určujú podmienky investovania, napríklad do 60 alebo do 90 dní od prvej investície. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Redemption fee.

Už ste čítali?