(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Komisionársky poplatok za výber prostriedkov

Definícia pojmu Komisionársky poplatok za výber prostriedkov v ekonomickom slovníku. Výraz Komisionársky poplatok za výber prostriedkov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Komisionársky poplatok za výber prostriedkov“

Komisionársky poplatok, ktorý sa vyberá od investora keď vystupuje z fondu. V slovenskom prostredí má pomenovanie výstupný poplatok. Vo vyspelých ekonomikách sa vyberá za to, že investor vystúpi z fondu skôr ako mu to určujú podmienky investovania, napríklad do 60 alebo do 90 dní od prvej investície. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Redemption fee.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.