(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Komisie

Definícia pojmu Komisie v ekonomickom slovníku. Výraz Komisie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Komisie“

– zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú a finačnú komisiu. Členom mandátovej komisie môže byť iba poslanec. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci však musia tvoriť viac akon polovicu členov komisie. Predsedom komisie je poslanec. Schádzajú sa raz za mesiac.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.