(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Komisie

Definícia pojmu Komisie v ekonomickom slovníku. Výraz Komisie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Komisie“

– zastupiteľstvo zriaďuje mandátovú a finačnú komisiu. Členom mandátovej komisie môže byť iba poslanec. Komisie sú zložené z poslancov a z ďalších osôb zvolených zastupiteľstvom. Poslanci však musia tvoriť viac akon polovicu členov komisie. Predsedom komisie je poslanec. Schádzajú sa raz za mesiac.

Už ste čítali?