(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kombinované označenie

Definícia pojmu kombinované označenie v ekonomickom slovníku. Výraz kombinované označenie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Clá.

Definícia výrazu „kombinované označenie“

Označenie tovaru vytvorené radou Európskeho spoločenstva (EC, /ES/), ktoré vychádza v ústrety súčasne požiadavkám spoločného colného sadzobníka ako aj zahraničnej obchodnej štatistike Európskeho spoločenstva. Kombinované označenie zahrňuje: a) zosúladený systém označenia (HS, /ZS/), b) členenie systému, týkajúce sa podnadpisov podľa označenia ES, c) úvodné ustanovenia, pridané časti alebo poznámky v kapitolách, poznámky po čiarou týkajúce sa označenia podnadpisov spomínaných v bode b.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.