Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kohézny fond, KF

Definícia pojmu Kohézny fond, KF v ekonomickom slovníku. Výraz Kohézny fond, KF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Kohézny fond, KF“

Finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2001 – 2003 je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25 na podporu projektov dopravnej infraštruktúry.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?