(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kohézny fond, KF

Definícia pojmu Kohézny fond, KF v ekonomickom slovníku. Výraz Kohézny fond, KF sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Kohézny fond, KF“

Finančný nástroj ES určený pre členské krajiny, ktorých hodnota HDP na obyvateľa meraná paritou kúpnej sily a vypočítaná na základe údajov ES v priemere za roky 2001 – 2003 je menšia ako 90 % priemeru EÚ 25 na podporu projektov dopravnej infraštruktúry.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.