(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kódovanie

Definícia pojmu Kódovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Kódovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Kódovanie“

je transformácia určitej informácie z jednej formy na druhú pomocou určitého postupu – algoritmu, ktorý je väčšinou verejne známy, cieľ zapísať informáciu do inej formy tak, aby sa dala čo najlepšie alebo najúspornejšie uchovať alebo preniesť.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.