Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kódovanie

Definícia pojmu Kódovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Kódovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonomická informatika.

Definícia výrazu „Kódovanie“

je transformácia určitej informácie z jednej formy na druhú pomocou určitého postupu – algoritmu, ktorý je väčšinou verejne známy, cieľ zapísať informáciu do inej formy tak, aby sa dala čo najlepšie alebo najúspornejšie uchovať alebo preniesť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?