(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kód meny

Definícia pojmu Kód meny v ekonomickom slovníku. Výraz Kód meny sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Kód meny“

Currency Code (kód meny) – kód pre každú menu jednotlivých krajín podľa medzinárodného štandardu ISO 4217, pričom každý kód sa skladá z troch veľkých písmen abecedy. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Currency Code.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.