(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kľúčové ukazovatele

Definícia pojmu Kľúčové ukazovatele v ekonomickom slovníku. Výraz Kľúčové ukazovatele sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európske fondy, Európska integrácia.

Definícia výrazu „Kľúčové ukazovatele“

ukazovatele, ktoré sú najmä na úrovni výstupov a výsledkov OP vykazované členským štátom umožňujúce vzájomne porovnanie efektívnosti účinnosti a hospodárnosti s ohľadom na realizáciu pomoci ŠF a KF;

Ukazovatele, ktoré sú najmä na úrovni výstupov a výsledkov OP vykazované členským štátom umožňujúce vzájomne porovnanie efektívnosti účinnosti a hospodárnosti s ohľadom na realizáciu pomoci ŠF a KF.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.