Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kataster

Definícia pojmu Kataster v ekonomickom slovníku. Výraz Kataster sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality.

Definícia výrazu „Kataster“

Verejný kataster a administratívne dokumenty umožňujú vyhľadanie majiteľov v jednotlivých obciach. Do týchto dokumentov možno nahliadnuť na mestskom úrade. Slúžia na určenie hodnoty. Anglický ekvivalent tohto výrazu je survey register office.

Kataster nehnuteľnosti je zoznam a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na jednom katastrálnom území a právach k ním (vlastnícke, záložné, nájomné práva

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.