(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kataster

Definícia pojmu Kataster v ekonomickom slovníku. Výraz Kataster sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Reality.

Definícia výrazu „Kataster“

Verejný kataster a administratívne dokumenty umožňujú vyhľadanie majiteľov v jednotlivých obciach. Do týchto dokumentov možno nahliadnuť na mestskom úrade. Slúžia na určenie hodnoty. Anglický ekvivalent tohto výrazu je survey register office.

Kataster nehnuteľnosti je zoznam a popis všetkých nehnuteľností nachádzajúcich sa na jednom katastrálnom území a právach k ním (vlastnícke, záložné, nájomné práva

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.