(EuroEkonóm.sk)

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

kapacita skladu

Definícia pojmu kapacita skladu v ekonomickom slovníku. Výraz kapacita skladu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Zásoby.

Definícia výrazu „kapacita skladu“

Maximálna zásoba, ktorú možno v sklade hospodárne a účelne uložiť.