Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kancelária zelených kariet

Definícia pojmu Kancelária zelených kariet v ekonomickom slovníku. Výraz Kancelária zelených kariet sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Kancelária zelených kariet“

Združenie poisťovní zaoberajúcich sa v danej krajine poistením zodpovednosti za škody spôsobené prevádzkou motorových vozidiel. Kancelária ako jediný partner zastupuje členov kancelárie voči Rade kancelárií v Londýne a zahraničným poisťovateľom pri riešení problémov s vybavovaním nárokov poškodených cudzincov pri nehodách zavinených našimi občanmi. Od 1. 1. 1994 je jej sídlo i v SR, v Bratislave.

Združenie poisťovní zaoberajúcich sa v danej krajine poistením zodpovednosti za škody spôsobené premávkou motorových vozidiel. Kancelária ako jediný partner zastupuje členov kancelárie voči Rade kancelárií v Londýne a zahraničným poisťovateľom pri riešení problémov s vybavovaním nárokov poškodených cudzincov pri nehodách zavinených našimi občanmi. Sídlo kancelária bolo v Prahe. Od 1. 1. 1994 je jej sídlo i v SR, v Bratislave. Viď heslo zelená karta.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?