(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Kancelária poistiteľov

Definícia pojmu Kancelária poistiteľov v ekonomickom slovníku. Výraz Kancelária poistiteľov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie.

Definícia výrazu „Kancelária poistiteľov“

Pripravovaný nový zákon o povinne zmluvnom poistení motorových vozidiel počíta so zriadením Slovenskej kancelárie poistiteľov, ktorá ako samosprávna organizácia poistiteľov financovaná ich členskými príspevkami bude plniť tieto úlohy: spravuje garančný fond, vykonáva hraničné poistenie, zastupuje poistiteľov v medzinárodných inštitúciách zaoberajúcich sa poistením zodpovednosti, uzatvára dohody s kanceláriami poistiteľov cudzích štátov a zabezpečuje úlohy z nich vyplývajúce, vedie evidencie na účely poistenia zodpovednosti, podieľa sa na predchádzaní škodám v cestnej doprave, vedie register poistenia zodpovednosti

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.