Job rotation

Definícia pojmu Job rotation v ekonomickom slovníku. Výraz Job rotation sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Job rotation“

Obmena alebo rotácia na pracovných miestach, či vo funkciách.