Jednodňové refinančné operácie

Definícia pojmu Jednodňové refinančné operácie v ekonomickom slovníku. Výraz Jednodňové refinančné operácie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Podielové fondy.

Definícia výrazu „Jednodňové refinančné operácie“

marginal lending facility (MLF) – komerčné banky tieto operácie využívajú na získanie jednodňovej likvidity od centrálnej banky oproti zábezpeke akceptovateľných aktív. Úroková sadzba pre jednodňové refinančné operácie obvykle tvorí hornú hranicu jednodňovej sadzby peňažného trhu