Inžinierstvo ľudských zdrojov

Definícia pojmu Inžinierstvo ľudských zdrojov v ekonomickom slovníku. Výraz Inžinierstvo ľudských zdrojov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Inžinierstvo ľudských zdrojov“

(ergonómia) – Multidisciplinárne činnosti navrhovania rozhrania človeka s vybavením pracoviska tak, aby sa prispôsobili ľudské možnosti prostrediu v ktorom je vykonávaná fyzická práca.