inžinier

Definícia pojmu inžinier v ekonomickom slovníku. Výraz inžinier sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „inžinier“

1. akademický titul, 2. absolvent inžinierskeho štúdia