Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

intermodálna doprava

Definícia pojmu intermodálna doprava v ekonomickom slovníku. Výraz intermodálna doprava sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Európska integrácia.

Definícia výrazu „intermodálna doprava“

Premiestenie tovaru (zásielky) dvoma či viac druhmi dopravy, pri ktorom je tovar uložený v jednej dopravnej jednotke (Intermodal Transport Unit, ITU), ktorou môže byť napr. veľký kontajnér, výmenná nadstavba alebo cestné vozidlo, táto jednotka tvorí manipulovateľný celok, ktorého obsah sa počas prepravy nemení.

(intermodal transport) – premiestňovanie tovaru v jednej a tej istej nákladovej jednotke alebo cestnom vozidle (nákladová jednotka kombinovanej dopravy), ktoré používajú postupne dva alebo viac druhov dopravy bez toho, aby sa s tovarom manipulovalo pri zmene druhu dopravy. Navyše, termín intermodalita sa používa na opísanie dopravného systému, kde sa dva alebo viac druhov dopravy používa na prepravu tej istej nákladovej jednotky kombinovanej dopravy nepretržite, bez nakladania alebo vykladania, v prepravnom reťazci od dverí – k dverám.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?