(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Interkultúrne schopnosti

Definícia pojmu Interkultúrne schopnosti v ekonomickom slovníku. Výraz Interkultúrne schopnosti sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Interkultúrne schopnosti“

Schopnosti komunikovať a spolupracovať v medzinárodnom firemnom prostredí, riadiť viackultúrne pracovné skupiny, rozumieť potrebám a zvyklostiam zahraničných partnerov, rešpektovať hodnoty odlišných národných kultúr.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.