inšpekčný certifikát

Definícia pojmu inšpekčný certifikát v ekonomickom slovníku. Výraz inšpekčný certifikát sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Obchod.

Definícia výrazu „inšpekčný certifikát“

Dokument vydaný kompetentným orgánom, ktorý uvádza, že uvedený tovar bol skontrolovaný podľa vnútroštátnych a medzinárodných štandardov, v súlade s legisláciou krajiny, ktorá vyžaduje túto kontrolu tovaru alebo tak, ako je to stanovené v zmluve.