Inovatívny podnik

Definícia pojmu Inovatívny podnik v ekonomickom slovníku. Výraz Inovatívny podnik sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Inovatívny podnik „

podnik prinášajúci trhovo realizovateľné produkty, technológie a služby s vyššou pridanou hodnotou.