(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Inovačné póly rastu

Definícia pojmu Inovačné póly rastu v ekonomickom slovníku. Výraz Inovačné póly rastu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska únia.

Definícia výrazu „Inovačné póly rastu“

(innovation growth poles) – sú tvorené definovanými centrami osídlenia (krajské mestá, mestá sídiel okresných a obvodných úradov) a časťou území ťažísk osídlenia prvej a druhej úrovne (súčasťou týchto ťažísk sú okrem vyššie spomínaných centier osídlenia aj niektoré centrá, ktoré sú označované ako kohézne póly rastu) v súlade s Koncepciou územného rozvoja SR.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.