(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Iniciatívy ES

Definícia pojmu Iniciatívy ES v ekonomickom slovníku. Výraz Iniciatívy ES sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Iniciatívy ES „

Forma pomoci ES zo štrukturálnych fondov, ktorá sa týka cezhraničnej (INTERREG A), transregionálnej (INTERREG B) a transnacionálnej spolupráce (INTERREG C), hospodárskej a spoločenskej obnovy zaostalých miest a mestských oblastí (URBAN), rozvoja vidieka (LEADER) alebo medzištátnej spolupráce na presadzovanie nových prostriedkov boja so všetkými formami diskriminácie a nerovnoprávnosti v oblasti trhu práce (EQUAL).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.