individuálny dopyt

Definícia pojmu individuálny dopyt v ekonomickom slovníku. Výraz individuálny dopyt sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Financie.

Definícia výrazu „individuálny dopyt“

to je dopyt jediného kupujúceho, alebo dopyt po produkcii jediného výrobcu. Vyjadruje množstvo určitého tovaru, ktoré je kupujúci ochotný kúpiť za určitú cenu.