(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Indexácia

Definícia pojmu Indexácia v ekonomickom slovníku. Výraz Indexácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Banky.

Definícia výrazu „Indexácia“

Spôsob zachovania reálnej hodnoty poistného plnenia, ktorý je dohodnutý v poistnej zmluve, formou zvyšovania poistnej sumy a poistného v dôsledku existujúcej inflácie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.