identifikácia

Definícia pojmu identifikácia v ekonomickom slovníku. Výraz identifikácia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Logistika.

Definícia výrazu „identifikácia“

Systematické určovanie a zaznamenávanie vlastností predmetov alebo osôb, aby sme ich navzájom odlíšili až po detaily, požadované na stanovenie účelu.