(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hoshin plánovanie

Definícia pojmu Hoshin plánovanie v ekonomickom slovníku. Výraz Hoshin plánovanie sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Hoshin plánovanie“

Prístup v plánovaní, v ktorom sú stanovené celopodnikové ciele, do nich sú zahrnuté vízie spoločnosti, jeho dlhodobý plán, potreby zákazníkov, konkurenčná a ekonomická situácia a predošlé výsledky.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.