(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hodnotenie dodávateľov

Definícia pojmu Hodnotenie dodávateľov v ekonomickom slovníku. Výraz Hodnotenie dodávateľov sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment.

Definícia výrazu „Hodnotenie dodávateľov“

Pravidelná činnosť, ktorá ma za účel hodnotiť schopnosti dodávateľov, podľa stanovených kritérií.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.