(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Hlasovanie o odvolaní starostu

Definícia pojmu Hlasovanie o odvolaní starostu v ekonomickom slovníku. Výraz Hlasovanie o odvolaní starostu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Územná samospráva.

Definícia výrazu „Hlasovanie o odvolaní starostu“

– vyhlási obecné zastupiteľstvo, ak o to požiada 30% oprávnených voličov, hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti starostu, porušuje Ústavu SR, ústavné zákony, zákony a predpisy, ak je neprítomnosť starostu 6 mesiacov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.