Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

habilitačná práca

Definícia pojmu habilitačná práca v ekonomickom slovníku. Výraz habilitačná práca sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „habilitačná práca“

Jedna z podmienok na získanie vedecko-pedagogického titulu docent. Je to písomná práca, v ktorej habilitant preukazuje výsledky svojej vedeckej práce.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?