(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Goldfeldov-Quandtov test

Definícia pojmu Goldfeldov-Quandtov test v ekonomickom slovníku. Výraz Goldfeldov-Quandtov test sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Goldfeldov-Quandtov test“

Goldfeldov–Quandtov test (Goldfeld-Quandt test) je často používaným testom heteroskedasticity. Jeho kľúčovým krokom je vyradenie presne určeného počtu centrálnych pozorovaní vysvetľujúcej premennej, o ktorej predpokladáme, že spôsobuje heteroskedasticitu. Testovacie kritérium má Fisherovo (F) rozdelenie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.