(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

gestor

Definícia pojmu gestor v ekonomickom slovníku. Výraz gestor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „gestor“

Osoba alebo inštitúcia poverená riadením a koordináciou určitej činnosti. Napr. katedra môže gestorovať istý študijný program. Pozri tiež garant.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.