gestor

Definícia pojmu gestor v ekonomickom slovníku. Výraz gestor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „gestor“

Osoba alebo inštitúcia poverená riadením a koordináciou určitej činnosti. Napr. katedra môže gestorovať istý študijný program. Pozri tiež garant.