(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Funkcionálna regresia

Definícia pojmu Funkcionálna regresia v ekonomickom slovníku. Výraz Funkcionálna regresia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Ekonometria.

Definícia výrazu „Funkcionálna regresia“

Funkcionálna regresia je postup, pomocou ktorého upravíme rastový logistický model dopyt u (ne lineárny model) na model lineárny v parametroch (linearizácia parametrov logistického modelu rastu, resp. linearizácia ekonometrického modelu).

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.