Frekvenčný diagram

Definícia pojmu Frekvenčný diagram v ekonomickom slovníku. Výraz Frekvenčný diagram sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Manažment výroby.

Definícia výrazu „Frekvenčný diagram“

Graf zobrazujúci početnosť rozdelenia alebo meraní ľubovoľného typu dát.