Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

franšíza

Definícia pojmu franšíza v ekonomickom slovníku. Výraz franšíza sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Doprava, Poistenie a zaistenie, Poistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „franšíza“

1. V dopravnom poistení zásada (dohoda), že poisťovňa nie je povinná nahradiť poškodenému časť poistnej škody; môže byť nepodmienená (absolútna) alebo podmienená (relatívna); v prípade nepodmienenej franšízy odpočíta poisťovňa sumu zodpovedajúcu percentu fanšízy od poistnej náhrady, pokiaľ je vzniknutá škoda vyššia ako suma zodpovedajúca franšíze; pri podmienenej franšíze neposkytuje poisťovňa náhradu do výšky zodpovedajúcej percentu franšízy, pri jej prekročení však poskytne úplnú náhradu

Ide o sumu, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie. Ak výška škody prevýši franšízu, poisťovňa poistné plnenie poskytuje.

V poistnej zmluve dojednaná suma, do výšky ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie alebo doba, počas ktorej poisťovňa neposkytuje žiadne poistné plnenie.

Dohodnutá peňažná čiastka, ktorou sa poistení podieľa na poistnej udalosti.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?