frančíz

Definícia pojmu frančíz v ekonomickom slovníku. Výraz frančíz sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Transport.

Definícia výrazu „frančíz“

(percento škody, ktoré poisťovňa nehradí) – Čiastka poistenej hodnoty, ktorú v prípade poškodenia, bude znášať poistený.