Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Forward na úrokovú mieru

Definícia pojmu Forward na úrokovú mieru v ekonomickom slovníku. Výraz Forward na úrokovú mieru sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Forward na úrokovú mieru“

(FRA, forward rate agreement) – Umožňuje klientovi zafixovať úrokovú sadzbu na istý objem finančných prostriedkov a isté časové obdobie v budúcnosti. V deň vysporiadania FRA kontraktu (prvý deň dohodnutej časovej periódy) nedochádza k reálnemu transferu finančných prostriedkov medzi bankou a klientom, vypláca sa iba rozdiel medzi dohodnutou úrokovou sadzbou FRA kontraktu a aktuálnou hodnotou istej referenčnej úrokovej sadzby (BRIBOR, LIBOR) pre dohodnutú časovú periódu a dohodnutý objem istiny. Kontrakt FRA umožňuje klientovi zabezpečiť týmto spôsobom svoje budúce depozitum alebo úver voči riziku pohybu úrokovej sadzby.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?