(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Fond spojeného príjmu

Definícia pojmu Fond spojeného príjmu v ekonomickom slovníku. Výraz Fond spojeného príjmu sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Finančné a kapitálové trhy.

Definícia výrazu „Fond spojeného príjmu“

Kapitál fondu vytvárajú dary. Dary sa spájajú. Darca, alebo akýkoľvek iná osoba určená osoba investorom má získavať výnosy počas celého života. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Pooled Income Fund.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.