Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Fond rezerv poistného

Definícia pojmu Fond rezerv poistného v ekonomickom slovníku. Výraz Fond rezerv poistného sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Fond rezerv poistného“

Účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení. Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení (poistných náhrad) v danom roku a kalkulovanými škodami a z ďalších zdrojov. Časť tohto fondu je možné použiť na podnikateľskú činnosť poisťovní. Pozri heslá poistná náhrada, kalkulované škody, rezervotvorné poistenia, poistné fondy.

Účelový poistný fond (matematické rezervy) určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení (rezervotvorných poistení). Tvorí sa z rozdielu medzi skutočnými výplatami poistných plnení (poistných náhrad) v danom roku a kalkulovanými škodami v rezervotvorných poisteniach a z ďalších zdrojov. Časť tohto fondu je možné použiť na podnikateľskú činnosť poisťovní. Viď heslá poistná náhrada, kalkulované škody, rezervotvorné poistenia, poistné fondy.

Účelový poistný fond určený na krytie výkyvov v poistných plneniach zo životných a dôchodkových poistení.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?