FOMC

Definícia pojmu FOMC v ekonomickom slovníku. Výraz FOMC sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu, Investovanie.

Definícia výrazu „FOMC“

(Federal Open Market Committee) – Výbor pre operácie na voľnom trhu FED.

Federálny výbor pre otvorený trh, výbor, ktorý určuje ciele peňažnej politiky USA.