Fixné poistné

Definícia pojmu Fixné poistné v ekonomickom slovníku. Výraz Fixné poistné sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Poistenie a zaistenie, Poisťovníctvo.

Definícia výrazu „Fixné poistné“

Výška poistného sa počas celej doby poistenia nemení. Zmena poistného sa môže uskutočniť len na základe vzájomnej dohody medzi klientom a poisťovňou.

Poistné, ktoré sa počas celej poistnej doby nemení.