(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

financovanie vysokých škôl

Definícia pojmu financovanie vysokých škôl v ekonomickom slovníku. Výraz financovanie vysokých škôl sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „financovanie vysokých škôl“

Hlavným zdrojom financovania verejnej vysokej školy sú dotácie zo štátneho rozpočtu. Okrem toho môžu verejné vysoké školy využívať aj ďalšie zdroje stanovené zákonom o vysokých školách (§ 16). Štátne vysoké školy sú financované podľa osobitných predpisov. Súkromné vysoké školy si zabezpečujú finančné prostriedky na svoju vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú alebo umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť z vlastných zdrojov.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.