(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Finančný derivát

Definícia pojmu Finančný derivát v ekonomickom slovníku. Výraz Finančný derivát sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Operácie na finančnom trhu.

Definícia výrazu „Finančný derivát“

Finančný produkt, ktorého cena sa odvíja od ceny podkladajúceho aktíva na spotovom trhu. Medzi základné finančné deriváty zaradujeme forwardy, futures, swapy a opcie.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.