Finančný agent

Definícia pojmu Finančný agent v ekonomickom slovníku. Výraz Finančný agent sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Investovanie.

Definícia výrazu „Finančný agent“

Osoba, ktorej činnosť spočíva v ponuke finančných produktov a v sprostredkovaní finančných produktov v prospech jednej alebo viacerých finančných inštitúcií. Finančný agent musí byť zapísaný v registri, ktorý vedie Národná banka Slovenska.