Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

fakulta

Definícia pojmu fakulta v ekonomickom slovníku. Výraz fakulta sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Školstvo.

Definícia výrazu „fakulta“

Súčasť vysokej školy, v ktorej sa vyučuje v študijných programoch. Fakulta rozvíja študijný odbor alebo viacero príbuzných študijných odborov vo vymedzenej oblasti poznania a vykonáva v súlade so svojím zameraním výskumnú, vývojovú alebo umeleckú činnosť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?