Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Faktoringová provízia, faktoringový poplatok

Definícia pojmu Faktoringová provízia, faktoringový poplatok v ekonomickom slovníku. Výraz Faktoringová provízia, faktoringový poplatok sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Faktoring.

Definícia výrazu „Faktoringová provízia, faktoringový poplatok „

Factoring Commission (faktoringová provízia, faktoringový poplatok) – poplatok, ktorý si účtuje faktoringová spoločnosť za poskytnuté služby zahŕňajúci náklady na administratívne spracovanie predajov a náklady za prevzatú záruku pred neplatením. Jeho výška je stanovená percentuálne z hodnoty postúpených pohľadávok, pričom toto percento odráža celkový objem faktorovaného predaja, počet faktorovaných zákazníkov, počet faktúr a dobropisov a ich priemernú hodnotu, stupeň úverového rizika kupujúceho, resp. predávajúceho. Faktoringový poplatok je vopred dohodnutý v zmluve o faktoringu. Anglický ekvivalent tohto výrazu je Factoring Commission.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?