Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Exekúcia

Definícia pojmu Exekúcia v ekonomickom slovníku. Výraz Exekúcia sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Právo.

Definícia výrazu „Exekúcia“

Exekúcia je nútená realizácia výkonu súdneho alebo iného rozhodnutia s cieľom uspokojiť pohľadávku veriteľa v prípade, ak dlžník na základe vykonateľného exekučného titulu (napr. rozhodnutia súdu, rozhodnutia daňového úradu) neplnil. Okrem súdneho výkonu niektorých rozhodnutí, daňovej exekúcie sa exekúcia vykonáva na základe zákona č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 14.2.2010 a aktualizovaný 22.9.2016. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?