Events

Definícia pojmu Events v ekonomickom slovníku. Výraz Events sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Marketing.

Definícia výrazu „Events“

Nárazové akcie spojené s prezentáciou produktu či služieb pracovníkom distribučného reťazca.