(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európsky súdny dvor

Definícia pojmu Európsky súdny dvor v ekonomickom slovníku. Výraz Európsky súdny dvor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európsky súdny dvor“

– zabezpečuje výklad a dodržiavanie zmlúv Európskeho spoločenstva a Európskej únie. Jeho sudcovia sú ustanovení vládami členských štátov na obdobie šiestich rokov, rozhodnutia sa prijímajú väčšinou hlasov. Sídlom súdneho dvora je Luxemburg. K jeho úlohám

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.