(EuroEkonóm.sk, )

Slovník ekonomických pojmov - ekonomická encyklopédia

Európsky hospodársky priestor

Definícia pojmu Európsky hospodársky priestor v ekonomickom slovníku. Výraz Európsky hospodársky priestor sa v odbornej terminológii často používa v oblasti Európska integrácia.

Definícia výrazu „Európsky hospodársky priestor“

Európsky hospodársky priestor (EHP) na základe zmluvy z roku 1992 zahŕňa územia krajín Európskej zóny voľného obchodu (EZVO) a EÚ. Kvôli umožneniu zmluvy krajiny EZVO súhlasili s približne 80 percentami pravidiel platných v ES. Na území EHP s 380 miliónmi obyvateľov existuje voľný pohyb tovaru, služieb, kapitálu a pracovných síl (štyri slobody) bez ohľadu na hranice štátov tak, ako je to v jednotnom trhu.

Už ste čítali?


Komentár sa zobrazí až po schválení.